Disclaimer Media Luna

Aansprakelijkheid

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door de webpagina('s) te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze aansprakelijkheidsbeperking. Media Luna besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Wij geven echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de actualiteit, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Media Luna kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden of ontbrekende informatie op deze site. Media Luna is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites waarnaar gelinkt wordt. Het feit dat een andere website een link naar de website van Media Luna aanbiedt, betekent niet dat Media Luna die website goedkeurt of aanbeveelt. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Media Luna worden gewijzigd of verwijderd.

Elke tekst, foto of afbeelding die door een derde op deze website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Media Luna. In geen geval is Media Luna aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur. Media Luna is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website. De aansprakelijkheidsbeperking overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder toepassing van het Belgisch recht.

Auteursrecht

Media Luna behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. De teksten, afbeeldingen, en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U kan al het materiaal op de website lezen en downloaden.

Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Media Luna verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te citeren en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Twijfelt u? Neem vooraf contact op met ons! Tel.: 013 29 03 07

Privacy

Media Luna hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Wij verzamelen op onze website geen persoonsgegevens, tenzij deze vrijwillig aan ons worden verstrekt. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Voor bepaalde handelingen zoals bijvoorbeeld het gratis abonnement op Marketing Tips of het bestellen van meer informatie zal jou evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gewenste handelingen online te realiseren. Ze worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor commerciële doeleinden aangewend. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze projecten en producten. Als u deze informatie niet op prijs stelt, kunt u dit laten weten aan Media Luna. Bovendien heeft u steeds de mogelijkheid uw gegevens te raadplegen en te wijzigen. Toegang naar deze gegevens is beveiligd met degelijke beveiligingssoftware, zodat discretie tegenover andere personen gewaarborgd is. De website van Media Luna wordt gehost vanuit een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die bij ons bekend zijn. De server verzamelt automatisch naast gegevens over datum en tijdstip van uw bezoek ook het internetadres van de server die u doorverbond met onze website. Wij gebruiken deze gegevens ter verbetering van onze website en onder meer om na te gaan welke onderdelen het vaakst worden bezocht.

Uw vragen, suggesties en feedback

Media Luna wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, enz. die wij van u ontvangen wordt door Media Luna gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Media Luna behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

E-mail disclaimer

Door Media Luna verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Media Luna staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De door Media Luna verzonden e-mails worden gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden.

zoek

Marketing Nieuws

  • Zes op tien Belgische bedrijven aanwezig op Facebook
    [lees verder]
  • Slechts 2,4% van Belgische bedrijven beschikt over Facebook-pagina
    [lees verder]
Volledig overzicht


Marketing Tips

Abonneer u nu op de Marketing Tip van de Week, uw wekelijks gratis marketing-tussendoortje dat u even laat stilstaan bij soms evidente, soms onverwachte marketingadviezen.

Voorbeelden


Abonneer


Media Luna Blog


Onze blog rond marketing, strategie en branding.
Check it out now!

Media Luna Video Report


Blijf gefocust, bekijk onze marketingvideo's!

MEDIA LUNA | Eduard Robeynslaan 12 | 3290 Diest
marc@media-luna.be | T +32 13 29 03 07 | F +32 13 50 00 35
Disclaimer
© Media Luna 2009